Triển khai vệ kính ngoài định kỳ 2023 Tòa nhà chung cư IMPERIA GARDEN

Triển khai vệ kính ngoài định kỳ 2023 Tòa nhà chung cư IMPERIA GARDEN

15:47 - 07/01/2024

Vệ sinh kính ngoài và mái Canopy của 8 tòa chung cư A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8