Hoàn thành bàn giao tòa nhà 195 Khâm thiên

Hoàn thành bàn giao tòa nhà 195 Khâm thiên

09:35 - 09/11/2023

Á châu triển khai chống thấm với việc bơm lại hơn 3000m keo chống thấm cửa kính. Sơn chống thấm toàn bộ mặt sau tòa nhà. Vệ sinh kính ngoài tòa nhà. và bàn giao khách hàng đưa vào sử dụng