Vệ sinh kính ngoài trường ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Vệ sinh kính ngoài trường ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

15:57 - 08/08/2023

Vinh dự được chọn làm đơn vị vệ sinh mặt ngoài trường ĐH Ngoại Thương