Hoàn thành vệ sinh kính ngoài cho phòng giao dịch ngân hàng MB - Vạn phúc

Hoàn thành vệ sinh kính ngoài cho phòng giao dịch ngân hàng MB - Vạn phúc

06:00 - 10/01/2024

Hoàn thành vệ sinh kính ngoài cho phòng giao dịch ngân hàng MB - Vạn phúc