Triển khai vệ kính ngoài định kỳ 2023 Tòa nhà chung cư AN BÌNH 232 Phạm Văn Đồng

Triển khai vệ kính ngoài định kỳ 2023 Tòa nhà chung cư AN BÌNH 232 Phạm Văn Đồng

19:49 - 07/01/2024

Triển khai vệ kính ngoài định kỳ 2023 Tòa nhà chung cư AN BÌNH 232 Phạm Văn Đồng